Những mẫu tóc không chỉ thể hiện sự sáng tạo của các nhà tạo mẫu mà còn nằm trong dòng chảy các xu hướng tóc sẽ lên ngôi trong năm 2013.

Gary Gill

Monroe Hairdressing, Leatherhead, Surrey


David Corbett

David Corbett Hairdressing and Beauty, Bothwell, Glasgow


Peter Prosser

Peter Prosser, Hereford, Herefordshire


Tracey Devine

Angels, Aberdeen


Ross Strong

D&J Ambrose, Pinner, Middlesex


Jamie Stevens

Jamie Stevens Hair, London